Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Świadczenie (OPCJA PODSTAWOWA) Wysokość świadczenia Wysokość Sumy Ubezpieczenia
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 100% sumy ubezpieczenia 15 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 50 000 zł
1.1 100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% sumy ubezpieczenia
1.2 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% sumy ubezpieczenia
1.3 Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% sumy ubezpieczenia
1.4 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% sumy ubezpieczenia
2. Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo - 1% sumy ubezpieczenia
3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - w tym również zawał serca i udar mózgu 100% sumy ubezpieczenia
4. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo - 10% sumy ubezpieczenia
5. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo - 10% sumy ubezpieczenia
6. Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia jednorazowo - 1% sumy ubezpieczenia
7. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo - 1% sumy ubezpieczenia
8. Zdiagnozowanie borelioz - zgodne z postanowieniami dodatkowymi jednorazowo - 10% sumy ubezpieczenia
9. Zdiagnozowanie poważnej choroby - zgodne z postanowieniami dodatkowymi. jednorazowe świadczenie 1000 zł
10. Śmierć na terenie placówki oświatowej - zgodne z postanowieniami dodatkowymi 100% sumy ubezpieczenia
11. Uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagającego interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz spowodowało czasową niezdolność do nauki przez okres nie krótszy niż 10 dni jednorazowo - 1% sumy ubezpieczenia
Świadczenie (OPCJA DODATKOWA) Wysokość świadczenia Wysokość Sumy Ubezpieczenia
D1 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 100% sumy ubezpieczenia 7 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 30 000 zł
D4 Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu) 1% sumy ubezpieczenia / świadczenie od pierwszego dnia pobytu 3 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
D5 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od trzeciego dnia pobytu) 1% sumy ubezpieczenia / świadczenie od drugiego dnia pobytu 2 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 7 000 zł
D10 do 20% sumy ubezpieczenia, podlimit na rehabilitację 1000 zł do 20% sumy ubezpieczenia, podlimit na rehabilitację 1000 zł 7 500 zł 10 000 zł 15 000 zł 37 500 zł
SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ
29 zł 47 zł 73 zł 99 zł
SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ - Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU
37 zł 61 zł 95 zł 129 zł
Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz

Za zapłatą dodatkowej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. biorącym udział w:

  • a) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
  • b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,
  • c) uprawianiu sportu w celach zarobkowych, oznaczających otrzymywanie na podstawie umowy u pracę lub umowy cywilnoprawnej wynagrodzenia (w tym stypendium, diety, zasiłku) z tytułu uprawiania dyscyplin sportowych, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:

  • a) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, również w klasach sportowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
  • b) uczestniczącym w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
  • c) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
  • d) rekreacyjnie uprawiającym sport.