Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Podsumowanie składek
OC obowiazkowe OC dobrowolne NNW Ochrona prawna Razem
0 0 0 0 0
Uwaga! Zapisanie wniosku powoduje wymagalność opłacenia należnej składki.
Uwaga! Teleporada jest udzielaniem świadczeń medycznych w związku z tym czynności wykonywane przez lekarza tym kanałem są objęte ochrona ubezpieczeniową.

Stopień specjalizacji

Czy posiadasz tytuł specjalisty (o którym mowa w art. 16 Ustawy z 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty) lub tytuł naukowy doktora nauk medycznych?


Wybierz specjalizacje:

Uwaga! Aby wybrać specjalizacje należy odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Szkodowość

Czy w okresie 36 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia OC, dokonano wypłaty odszkodowania z umów ubezpieczeń OC (dobrowolnych lub obowiązkowych) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub wykonywaniem zawodu lekarza zawartych w PZU SA?

OC obowiązkowe


  • Suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia: 75 000 €
  • Suma gwarancyjna dla wszystkich zdarzeń: 350 000 €

OC dobrowolne

Wybierz dobrowolne ubezpieczenie OC o sumie gwarancyjnej:



* - Rozszerzenie dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza za wyrządzone szkody rzeczowe.



Możliwe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dobrowolnego:

KLAUZULA NR 1M
Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody z tytułu pierwszej pomocy medycznej, stażu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych na terenie państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii.
KLAUZULA NR 2M
Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody z tytułu pierwszej pomocy medycznej, stażu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych na terenie całego świata z wyłączeniem usa, kanady, australii i nowej zelandii.
KLAUZULA NR 3M
Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody z tytułu pierwszej pomocy medycznej, stażu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych na terenie całego świata.
KLAUZULA NR 4M
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (oc chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej).
KLAUZULA NR 4AM
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (oc zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej).
KLAUZULA NR 7A
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (oc najemcy nieruchomości i ruchomości).


Uwaga! Warunki rozszerzenia zakresu zostaną wyliczone po wybraniu dobrowolnego ubezpieczenia OC.

Uwaga! Warunki dobrowolnego ubezpieczenie OC zostaną wyliczone po wybraniu specjalizacji.

Ubezpieczenie NNW

Wybierz dodatkowe ubezpieczenie NNW o sumach ubezpieczenia:



Ubezpieczenie utraty dochodu:

Świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia począwszy od pierwszego dnia:

Świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia począwszy od trzydziestego pierwszego dnia:

Uwaga! Warunki ubezpieczenie utraty dochodu zostaną wyliczone po wybraniu ubezpieczenia NNW.

Uwaga! Warunki dodatkowe ubezpieczenie NNW zostaną wyliczone po wybraniu specjalizacji.

Ochrona prawna

Wybierz dodatkowe ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej:

Uwaga! Warunki dodatkowe ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej zostaną wyliczone po wybraniu specjalizacji.

Podaj datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Wybierz sposób płatności

Indywidualny numer konta bankowego do płatności zostanie wygenerowany po zapisaniu wniosku.

Ubezpieczający/Ubezpieczony

Oświadczenia

Pełne nazwy spółek:
PZU SA – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Życie SA – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PTE PZU SA – Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, TFI PZU SA – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Pomoc SA – PZU Pomoc Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Zdrowie SA – PZU Zdrowie Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, Link4 TU SA – LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, PEKAO SA – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Alior Bank SA – Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.