Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Podsumowanie składek
OC obowiazkowe OC obow. zwyżka OC dobrowolne OC dobr. zwyżka OC rzecz. zwyżka NNW Asysta Prawna Razem
0 0 0 0 0 0 0 0
Uwaga! Zapisanie wniosku powoduje wymagalność opłacenia należnej składki.

Stopień specjalizacji

Czy posiadasz tytuł specjalisty (o którym mowa w art. 16 Ustawy z 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty) lub tytuł naukowy doktora nauk medycznych?


Wybierz specjalizacje:

Aby wybrać specjalizacje należy odpowiedzieć na powyższe pytanie.

OC obowiązkowe


  • Suma gwarancyjna dla wszystkich zdarzeń: 0
  • Suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia: 0
  • Składka OC obowiązkowe: 0

Wybierz dobrowolne ubezpieczenie OC o sumie gwarancyjnej

 

Warunki dobrowolnego ubezpieczenie OC zostaną wyliczone po wybraniu specjalizacji.

Wybierz dodatkowe ubezpieczenie NNW o sumach ubezpieczenia

Warunki dodatkowe ubezpieczenie NNW zostaną wyliczone po wybraniu specjalizacji.

Szkodowość

Czy w okresie 36 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia OC, dokonano wypłaty odszkodowania z umów ubezpieczeń OC (dobrowolnych lub obowiązkowych) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub wykonywaniem zawodu lekarza zawartych w PZU SA?

Podaj datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Wybierz sposób płatności

Ubezpieczający/Ubezpieczony

Oświadczenia

Skrócona nazwa spółki Pełna nazwa spółki Adres
1. PZU SA Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
2. PZU Życie SA Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
3. PTE PZU SA Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
4. TFI PZU SA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
5. PZU Pomoc SA PZU Pomoc Spółka Akcyjna al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
6. PZU Zdrowie SA PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
7. PZU CO SA PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
8. Link4 TU SA LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
9. PEKAO SA Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
10. Alior Bank SA Alior Bank Spółka Akcyjna ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.