Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Specjalnie dla lekarzy zrzeszonych w OIL w Gdańsku, prowadzących indywidualną i grupową praktykę lekarską, przygotowano narzędzie do wygodnego ubezpieczenia on-line.
Wystarczy wypełnić wniosek internetowy i opłacić składkę, aby spełnić obowiązek ubezpieczenia lub ubezpieczyć się od dodatkowych ryzyk.


Uwaga! Teleporada jest udzielaniem świadczeń medycznych w związku z tym czynności wykonywane przez lekarza tym kanałem są objęte ochrona ubezpieczeniową.
W zależności od Państwa potrzeb, ubezpieczenie może zawierać:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (indywidualna i grupowa praktyka lekarska).

Obowiązkowe OC przeznaczone jest dla lekarzy podlegających obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Suma Gwarancyjna wynosi 75 000 € na jedno zdarzenie i 350 000 € na wszystkie zdarzenia.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód lekarza.

Dla lekarzy posiadających obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU, dobrowolne ubezpieczenie OC będzie ubezpieczeniem nadwyżkowym, co oznacza, że zabezpieczy lekarza ponad limit sumy gwarancyjnej obowiązkowego OC wykupionego w PZU (w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC w PZU).

Dla lekarzy niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (zatrudnionych na umowę o pracę oraz nieposiadających indywidualnej praktyki lekarskiej) dodatkowe ubezpieczenie OC będzie zabezpieczeniem do wysokości sum gwarancyjnych przedstawionych w tabeli we wniosku ubezpieczeniowym.

OC dobrowolne chroni lekarzy przed roszczeniami osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Dodatkowe NNW to pakiet ubezpieczeniowy zawierający:

  • NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • KL - koszty leczenia poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • HIV - koszty leczenia i świadczenie z tytułu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności.
  • WZW - koszty leczenia i świadczenie z tytułu zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby

Maksymalną wysokość świadczenia określają sumy ubezpieczenia w wybranym wariancie.

Ubezpieczenie NNW można nabyć w przypadku zakupu OC obowiązkowego lub dodatkowego.

Utrata dochodu.

Dla lekarzy posiadających obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU, dobrowolne ubezpieczenie OC będzie ubezpieczeniem nadwyżkowym, co oznacza, że zabezpieczy lekarza ponad limit sumy gwarancyjnej obowiązkowego OC wykupionego w PZU (w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC w PZU).

Dla lekarzy niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (zatrudnionych na umowę o pracę oraz nieposiadających indywidualnej praktyki lekarskiej) dodatkowe ubezpieczenie OC będzie zabezpieczeniem do wysokości sum gwarancyjnych przedstawionych w tabeli we wniosku ubezpieczeniowym.

Więcej informacji na stronie Utrata dochodu

Ochrona prawna.

Dla lekarzy posiadających obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU, dobrowolne ubezpieczenie OC będzie ubezpieczeniem nadwyżkowym, co oznacza, że zabezpieczy lekarza ponad limit sumy gwarancyjnej obowiązkowego OC wykupionego w PZU (w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC w PZU).

Dla lekarzy niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (zatrudnionych na umowę o pracę oraz nieposiadających indywidualnej praktyki lekarskiej) dodatkowe ubezpieczenie OC będzie zabezpieczeniem do wysokości sum gwarancyjnych przedstawionych w tabeli we wniosku ubezpieczeniowym.

Więcej informacji na stronie Ochrona prawna

Oferta przygotowana została dla lekarzy (zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku) we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.

Operatorem aplikacji jest easIT sp. z o.o., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 7