; Ubezpieczenia dla lekarzy :: Ubezpieczenie utraty dochodu

Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ubezpieczenie utraty dochodu to gwarancja wypłaty świadczenia pieniężnego w razie jakiegokolwiek zdarzenia, które uniemożliwi lekarzowi pracę zawodową. Niezdolność do wykonywania pracy lekarza może być: czasowa lub trwała powstała wskutek: nieszczęśliwego wypadku bądź choroby.

Oferowane są dwa warianty do wyboru:

Wariant A
Świadczenie jest wypłacane, gdy lekarz nie może wykonywać swojego zawodu czasowo lub trwale.
W razie czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza potwierdzonej drukiem ZUS ZLA wypłacimy lekarzowi świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia począwszy od pierwszego dnia, maks. za 1 rok, jeśli jest niezdolny do pracy co najmniej 30 dni.

Wariant B
Świadczenie jest wypłacane, gdy lekarz nie może wykonywać swojego zawodu czasowo lub trwale.
W razie czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza potwierdzonej drukiem ZUS ZLA wypłacimy lekarzowi świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia począwszy od trzydziestego pierwszego dnia, maks. za 1 rok, jeśli jest niezdolny do pracy co najmniej 30 dni.